Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Què és TakeYourTeam?

TakeYourTeam és un projecte de l’empresa “Descoberta, cultura, lleure i educació” que té com a objectiu principal dotar de serveis de formació i de Team Building a les petites i mitjanes empreses, entitats, cooperatives i d’altres col•lectius on les persones siguin motor del seu desenvolupament. A l’experiència en l’àmbit formatiu, en participació i dinamització ciutadana, així com en la gestió de serveis culturals i de lleure per part de Descoberta, es sumen les propostes d’altres empreses i persones especialitzades en àmbits concrets que ens permeten proposar un catàleg d’activitats, cursos i espais ampli i de qualitat. És aquesta suma de propostes que fan de TakeYourTeam un projecte que us ajudarà a cohesionar i millorar l’equip gaudint d’una jornada que alhora pot ser lúdica i trencadora i aporti nous aires a la navegació de la vostra empresa o entitat.

LES FÓRMULES
Totes les propostes les fem a través de “fórmules” que s’adapten a les necessitats de cadascú. Tot i així, si es vol adaptar una fórmula, combinar-la amb una altra activitat pròpia, fer-la en un espai alternatiu o canviar-li la durada, segur que la trobem. Les fórmules son estades on es realitzen les activitats col·lectives en espais singulars envoltats de natura. Poden ser d’una o dues jornades. Poden ser fórmules amb un tipus d’activitat concret o barrejant les diferents propostes. Es realitzen en espais singulars i combinen activitats amb l’estada i els àpats. Els preus es donen per persona, poden variar en funció de número de participants.

LES ACTIVITATS
Aquestes fórmules, es basen amb 4 tipus d’activitats:

Dinàmiques de cohesió -Vivències compartides - Responsabilitat social- Accions formatives

ELS ESPAIS
Contem amb una àmplia i diversa proposta d’espais on desenvolupar les fórmules. Tots tenen la seva singularitat i estan adaptats a les activitats que es desenvolupen.
Cases de colònies: Espais senzills, econòmics, grans, en entorns naturals. Ofereixen opció d’allotjament.
Cases rurals: Masies i cases amb encant, que conserven elements tradicionals i totes les comoditats. Ofereixen opció d’allotjament
Masos: Granges i masies sense possibilitat d’allotjament on es realitzen tasques relacionades amb l’agricultura i la ramaderia ecològica i la descoberta de l’entorn natural.
Caves: Explotacions vinícoles on es poden visitar les vinyes i descobrir l’elaboració del vi combinat amb d’altres activitats.
Espais vinculats a una activitat: Hípiques, ports esportius o d’altres espais on l’activitat hi  va directament vinculada però que a banda ofereix la resta de serveis.
Altres espais: Indrets singulars on es poden realitzar formacions i activitats de TakeYourTeam.

Take your team and to be stronger

Les activitats de TakeYourTeam van dirigides a empreses, administracions o associacions de qualsevol mida. Els participants són empleats o col•laboradors. Durant un esdeveniment de Teak your team, és tan interessant reunir equips que estan acostumats a treballar junts com reunir equips que només treballen junts ocasionalment en determinats projectes.

Per tant, es pot utilitzar per a:
 • Equips que treballen en els mateixos projectes amb diferents rols.
 • Equips que tenen la mateixa funció però a diferents centres de treball.
 • Equips que treballen en els mateixos projectes, amb diferents rols però a diferents centres de treball.
 • Equips que treballen en els mateixos projectes però no tenen vinculació personal perquè estan molt compartimentats.
 • Equips de diferents empreses o entitats que han de desenvolupar una tasca conjunta.
Al contrari del que sovint es pensa, és important tenir en compte que tots els col•lectius que desenvolupen projectes conjuntament poden ser partícips d'aquest tipus d'activitats, i que no només es destinen a determinats tipus de grans empreses o amb mecàniques d'alta jerarquització.

Per què organitzar un esdeveniment amb teak your team?

És al voltant dels següents objectius objectius que s'han creat i dissenyat les activitats:
 • Fomentar l’esperit d’equip
 • Millorar la comunicació interna
 • Millorar la gestió de l'estrès i el risc
 • Fomentar l’ajuda mútua i la solidaritat`
 • Fidelitzar els empleats
 • Fer que les persones s'adhereixin i es fan partícips dels valors de l'empresa o entitat.
 • Animar els empleats a anar més enllà dels seus límits
 • Reforçar la motivació individual i col·lectiva
 • Optimitzar el treball en equip
 • Passar un moment de relax per aclarir la ment
 • Facilitar els intercanvis informals per conèixer-se mútuament
 • Permetre que cada persona expressi les seves habilitats
 • Conèixer a la resta de l’equip en un context amable.
 • Trencar rutines i dinàmiques de treball amb una experiència en un entorn diferent.
 • Actuar per canviar i millorar el medi també des del col•lectiu a banda del personal.

Després d'una jornada, estada o una sessió amb teak your team, els empleats solen estar més motivats a la feina, es coneixen millor i a més aprenen els uns dels altres.

QUINS TIPUS DE PROPOSTES TROBAREU A TakeYourTeam?

Dinàmiques de cohesió:
La cohesió de grup és la força de la connexió interpersonal existent entre els membres d’un grup. Son activitats de dues o quatre hores que fomenten:

 • El treball en equip
 • La reflexió conjunta
 • L’empatia
 • La millora de la gestió de conflictes
 • La comunicació i l’escola activa
 • La coneixença dels altres
 • L’acceptació de la diversitat
 • L’empoderament grupal

Vivències compartides:
Son aquelles activitats on es viu una experiència no coneguda o singular i alhora es comparteix amb d’altres membres d’un mateix col•lectiu.
Culturals: Descoberta del patrimoni cultural i històric d’un territori o la pràctica artística en algun dels seus formats.
Enològiques i gastronòmiques: Aquelles activitats que permeten la descoberta del món del vi, o que mitjançant l’aprenentatge de la cuina es fomenta la cohesió d’equip.
Esportives: Activitats on a través d’un esport individual o d’equip es descobreix un indret a l’hora que es fomenta l’esperit d’equip i la pràctica saludable.
Natura: Activitats de descoberta d’espais naturals, es gaudeix de l’aire lliure, s’aprèn de l’entorn i es reforça el concepte de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

Responsabilitat social:
Són aquelles activitats grupals que cerquen el canvi positiu en el context on es viu a través d’accions relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) ,  fent que la responsabilitat social recaigui de manera conjunta entre l’empresa o entitat i els seus membres amb el desenvolupament de la seva RSC .
Des de fomentar la sostenibilitat dins dels processos, reflexionar sobre l’acció i l’impacte en l’entorn natural i social, treballar per a la igualtat, dur a terme bones pràctiques  laborals o participar d’accions solidàries, totes les activitats de responsabilitat social fomenten també la unió de l’equip envers un objectiu humà comú.

Accions de sostenibilitat i medi ambient: Aquelles accions que tenen un impacte positiu en l’entorn natural.
Accions socials: Són accions que es desenvolupen cercant la millora del benestar de les persones.

Poden provocar millores dins de la mateixa gestió de l’empresa i els seus membres, també de cara a clients i proveïdors, i, evidentment, en un context general, crear impactes positius en l’entorn que ben segur revertiran en les empreses que hagin realitzat aquestes accions.

Les accions poden ser puntuals o periòdiques, actives o de reflexió, i formar part d’un pla anual de RSC intern de l’empresa.

Team learning

El “Team learning” o formació conjunta d’equip és un tipus de formació per a empreses o entitats realitzades per un grup al mateix moment i amb el mateix contingut. Les poden fer:
 • Tots els membres de l’empresa o entitat.
 • Un departament concret.
 • Un grup que desenvolupa una tasca conjunta o la mateixa tasca però des de centres de treball diferents.

Aquest tipus de formacions, cerquen l’acompliment dels següents objectius:
 • Millora la competitivitat de les persones
 • Afavoreix que els equips treballin més alineats
 • Fomenta la cohesió de l’equip
A TakeYourTeam, aquest tipus de formacions, es fan en dates molt concretes i en entorns naturals, motivant a les persones a assistir-hi  i a participar-hi, ja que es és una manera diferent i productiva de passar un dia a fora amb l’equip i poder gaudir posteriorment d’un àpat amb la resta de companys/es.

Que és la formació bonificada?

FUNDAE

La formació bonificada és en essència, un descompte a les assegurances socials en forma de bonificació.

Aquests diners que les empreses tenen disponible per utilitzar en la formació dels seus treballadors, prèviament han estat desemborsats tant pels treballadors a través de les seves nòmines, com per l'empresa a través de les assegurances socials pagades a la Seguretat Social, per la contingència de Formació Professional, per tant, el que farem és recuperar allò que ja han pagat les empreses i els seus treballadors prèviament.

Un dels grans avantatges de fer formacions obertes, és la possibilitat de fer servir el crèdit formatiu del qual disposen totes les empreses, reduint parcialment i a vegades totalment el cost de l'acció formativa.

De quin crèdit formatiu disposen les empreses anualment?

El crèdit de formació anual varia des d'un mínim de 420 € a l'any per a empreses amb un sol treballador a milers d'euros a grans empreses.


TAKEYOURTEAM US GESTIONA EL CRÈDIT FORMATIU

Cal Saber:

El crèdit assignat a les empreses és:
 • Empreses d’1 a 9 treballadors: 100% sobre el cotitzat l’any anterior per formació professional.(Mínim assignat 420 €)
 • De 10 a 49 treballadors: 75% sobre el cotitzat l’any anterior per Formació Professional
 • De 50 a 249 treballadors: 60% sobre el cotitzat l’any anterior per Formació Professional
 • De 250 o més treballadors: 50% sobre el cotitzat l’any anterior per formació Professional.

Les empreses de menys de 50 treballadors, si abans del 30 de juny ho comuniquen a l’aplicació FUNDAE, podem guardar el crèdit no utilitzat per a l’any següent i els dos següents.
Si no es comunica, el crèdit no utilitzat es perd.

El cost màxim bonificable (CMB) de cada curs superior és:
Nombre d’hores del curs X 13€  X  Nombre de Participants = CMB

Prèviament, ens haureu d’autoritzar digitalment a l’aplicació FUNDAE per a confirmar el crèdit assignat i gestionar la bonificació.

Una vegada sapiguem el crèdit disponible i el nombre de participants, us podrem comunicar el cost final de l’acció formativa.

Més informació sobre la formació bonificada:

https://www.fundae.es
https://complementosformacion.com/fundae

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte a l'email o telèfon de contacte.


ELS PARTNERS

Son aquelles empreses, entitats o persones que ofereixen les seves formacions, activitats o espais des de TakeYourTeam o col·laboren en el seu desenvolupament.
Isotonia / Marc Marín, musictraininglab / índic / Roc roi / Sixsenth / Aúriga / Nethica / Complementos / Proment