Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Organitza

ARBA Sistema Litoral Català és una associació sense ànim de lucre oberta a totes les persones compromeses amb la natura, actuem per a conservar la biodiversitat, restaurar la flora i fomentar la fauna autòctona de la depressió i les serralades litorals catalanes.

Col·laborem amb ciutadans, entitats, ONG i administracions per assolir aquests objectius.

A més, ARBA Litoral és membre de la Xarxa de Conservació de la Natura.

Cap projecte de restauració ambiental no pot considerar-se complert si manca de programes de sensibilització i divulgació d'aquell patrimoni natural que es vol conservar. Ja que només així es pot garantir que les generacions futures comprenguin i respectin el valor que té la natura, i només així haurà tingut sentit tot l'esforç en reintroduir aquelles espècies que s'havien extingit. Per aquest motiu des d'ARBA no només actuem al territori, sinó que des de fa anys oferim sessions d'educació ambiental. 

web.: www.arbalitoral.org

De 8 a 12:
40 €/Participant
De 13 a 15:
39 €/Participant
IVA no inclòs
Refugis de fusta per fauna
Idiomes: CA - ES
Construcció dels següents tipus de refugis per a fauna:
- Caixes nius,
- hotels d’insectes
- Caixes refugi per micromamífers
- Caixes refugi per quiròpters (ratpenats)
Objectius
Foment de poblacions faunístiques amenaçades o vulnerables a causa de la pèrdua d’hàbitat i el canvi climàtic.
Conscienciació i participació en la conservació del medi natural.
Que farem Construirem refugis per a fauna fet amb fusta, desenvoluparem les nostres habilitats manuals per construir caixes niu per micromamífers, ratpenats o ocells, i descobrirem la importància d'aquests animals en el nostre entorn.
Pensat per... Empreses, entitats o departaments, que vulguin fer accions directes per la millora de l'entorn proper a la vegada que gaudeixen d'una experiència grupal.

Equips d'empreses i organitzacions que desitgen contribuir activament a la preservació del medi ambient. 

Grups compromesos amb la sostenibilitat i la conservació dels ecosistemes naturals.

Equips que volen fer una diferència positiva en la seva comunitat i en el planeta, alhora que fomenten la cohesió dins del grup i promouen valors de responsabilitat social empresarial.