Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Organitza

ARBA Sistema Litoral Català és una associació sense ànim de lucre oberta a totes les persones compromeses amb la natura, actuem per a conservar la biodiversitat, restaurar la flora i fomentar la fauna autòctona de la depressió i les serralades litorals catalanes.

Col·laborem amb ciutadans, entitats, ONG i administracions per assolir aquests objectius.

A més, ARBA Litoral és membre de la Xarxa de Conservació de la Natura.

Cap projecte de restauració ambiental no pot considerar-se complert si manca de programes de sensibilització i divulgació d'aquell patrimoni natural que es vol conservar. Ja que només així es pot garantir que les generacions futures comprenguin i respectin el valor que té la natura, i només així haurà tingut sentit tot l'esforç en reintroduir aquelles espècies que s'havien extingit. Per aquest motiu des d'ARBA no només actuem al territori, sinó que des de fa anys oferim sessions d'educació ambiental. 

De 8 a 12:
18 €/Participant
De 13 a 15:
17 €/Participant
IVA no inclòs
Refugis de pedra per a fauna
La diversitat biològica i la conservació dels ecosistemes es fonamental per al nostre benestar i el del nostre entorn. Afavorint una qualitat de vida tant individual com col·lectiva. Per això es tant important garantir l'equilibri dels ecosistemes i dur a terme accions per preservar la diversitat d'espècies en ells. En aquest cas ens centrarem en la preservació de fauna rupícola i construirem refugi de pedra per a que s'estableixin i puguem promoure l'establiment d'aquests animals en els seus hàbitats. 
Objectius Foment de poblacions faunístiques  
Conscienciació i participació en la conservació del medi natural. 
Que farem Treballarem conjuntament per construir refugis amb elements naturals per preservar i fomentar la fauna rupícola ( la que viu en roques) del nostre entorn., que es veu amenaçada o vulnerable a causa de la pèrdua d’hàbitat i el canvi climàtic.
Pensat per... Empreses que vulguin fer accions directes per la millora de l'entorn proper a la vegada que gaudeixen d'una experiència grupal.

Equips d'empreses i organitzacions que desitgen contribuir activament a la preservació del medi ambient. 

Grups compromesos amb la sostenibilitat i la conservació dels ecosistemes naturals.

Equips que volen fer una diferència positiva en la seva comunitat i en el planeta, alhora que fomenten la cohesió dins del grup i promouen valors de responsabilitat social empresarial.