Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Organitza

ARBA Sistema Litoral Català és una associació sense ànim de lucre oberta a totes les persones compromeses amb la natura, actuem per a conservar la biodiversitat, restaurar la flora i fomentar la fauna autòctona de la depressió i les serralades litorals catalanes.

Col·laborem amb ciutadans, entitats, ONG i administracions per assolir aquests objectius.

A més, ARBA Litoral és membre de la Xarxa de Conservació de la Natura.

Cap projecte de restauració ambiental no pot considerar-se complert si manca de programes de sensibilització i divulgació d'aquell patrimoni natural que es vol conservar. Ja que només així es pot garantir que les generacions futures comprenguin i respectin el valor que té la natura, i només així haurà tingut sentit tot l'esforç en reintroduir aquelles espècies que s'havien extingit. Per aquest motiu des d'ARBA no només actuem al territori, sinó que des de fa anys oferim sessions d'educació ambiental. 

De 8 a 11:
50 €/Participant
De 12 a 18:
45 €/Participant
IVA no inclòs
Plantació en laberint i manteniment
Iniciació al mètode de Plantació en Laberint, tècnica de reforestació especialitzada en la restauració de boscos planifolis, basada en el cas concret de fenomen de successió ecològica de bardisses cap a boscos de ribera a les planes del litoral. Aquesta tècnica permet assolir amb un percentatge d’èxit superior a les plantacions a camp obert l’objectiu de recuperar aquestes comunitats forestals degradades amb un considerable estalvi de cost ambiental i econòmicAquesta activitat s'ha de realitzar en tres sessions diferents al llarg de l'any.
Objectius
Iniciació al mètode de Plantació en Laberint.
Recuperació de boscos amb especies autòctones.
Conscienciació i participació en la conservació del medi natural. 
Que farem
En una primera sessió que es pot fer de setembre a gener, procedirem a l'obertura de laberints fent una poda manual de passadissos dins de bardisses d’esbarzer o romegueró.
En la segona sessió es durà a terme la plantació amb eines manuals d’arbres o arbustos, autòctons i de tipus planifoli o laurifoli.
I en l'ultima sessió es farà el manteniment, molt necessari per a l'èxit de l'acció, de la plantació: Entutorat i protecció de plantes, encoixinat del sòl, regadiu, sega de vegetació herbàcia i poda de bardissa.
Pensat per...

Equips d'empreses i organitzacions que desitgen contribuir activament a la preservació del medi ambient i els boscos propers. 

Grups compromesos amb la sostenibilitat i la conservació dels ecosistemes naturals.

Equips que volen fer una diferència positiva en la seva comunitat i en el planeta, alhora que fomenten la cohesió dins del grup i promouen valors de responsabilitat social empresarial.