Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Organitza

ARBA Sistema Litoral Català és una associació sense ànim de lucre oberta a totes les persones compromeses amb la natura, actuem per a conservar la biodiversitat, restaurar la flora i fomentar la fauna autòctona de la depressió i les serralades litorals catalanes.

Col·laborem amb ciutadans, entitats, ONG i administracions per assolir aquests objectius.

A més, ARBA Litoral és membre de la Xarxa de Conservació de la Natura.

Cap projecte de restauració ambiental no pot considerar-se complert si manca de programes de sensibilització i divulgació d'aquell patrimoni natural que es vol conservar. Ja que només així es pot garantir que les generacions futures comprenguin i respectin el valor que té la natura, i només així haurà tingut sentit tot l'esforç en reintroduir aquelles espècies que s'havien extingit. Per aquest motiu des d'ARBA no només actuem al territori, sinó que des de fa anys oferim sessions d'educació ambiental. 

De 8 a 12:
18 €/Participant
De 13 a 18:
17 €/Participant
IVA no inclòs
Sembra de glans
Activitat destinada a la sembra de glans per afavorir la població d'arbres del gènere Quercus ( alzina o roure), espècie actualment vulnerable al Garraf.
A més amb aquesta acció, a la vegada que aprendrem a identificar les especies vegetals, afavorirem el creixement de masses forestals madures que redueixin el risc d'incendis i tinguin major resiliència en cas d'aquests, així com millorarem la captació d'aigua atmosfèrica cap als aqüífers, i la producció d'aliment i aixopluc per la fauna silvestre de la zona. I contribuirem a la reducció de la temperatura global i captació de CO2.
Objectius Identificació d'espècies del gènere Quercus.
Entendre el mètode natural de dispersió de llavors
Conèixer com s'ha dut a terme l'explotació de l'azlina i el roure al llarg de la història.
Conèixer el fenomen de la successió ecològica
Dispersió d'una espècie botànica i una comunitat vegetal
Foment de masses forestals madures
Que farem Començarem per una passejada per localitzar un arbre mare (donant de llavor) i fent una collita manual de glans. Un cop haguem fet la collita coneixerem les diferents fases de comunitats vegetals: Erm, herbassar, brolla i màquia i  finalment passarem a l'acció amb la sembra manual de glans sota els arbustos d'una màquia.
Pensat per... Empreses que vulguin fer accions directes per la millora de l'entorn proper.