Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Organitza
Isotònia

Isotònia és una consultoria en innovació que té una àmplia experiència com a assessora i formadora d'empreses, ens públics i projectes emprenedors. També en implantació d'estratègies de gestió i sistematització de la innovació i transformació organitzacional. També són assessors acreditats en Gestió de la innovació per ACCIÓ i Business Coach Hc 2020 SME Instrument (UE).  La seva tasca es recolza amb el marc metodològic de referència dels "10 tipus de innovació" de Doblin, que proporciona una manera holística de definir reptes i d'identificar noves oportunitats de negoci més enllà de la mera creació de productes: desenvolupant innovacions desitjables per l'usuari, viables com a negoci i tecnològicament factibles. 
De 8 a 10:
120 €/Participant
De 11 a 14:
100 €/Participant
De 14 a 20:
85 €/Participant
De 21 a 30:
70 €/Participant
IVA no inclòs
Design Thinking: com crear productes i serveis innovadors
Destacar-nos de la competència per mitjà del valor afegit i la diferenciació resulta imprescindible.
Per mitjà d’aquesta càpsula descobrirem com revisar i innovar el nostre model d’empresa gràcies al Design Thinking, metodologia àgil i centrada en el client que ha revolucionat el management i que ens ensenya a convertir problemes i desitjos latents en noves oportunitats de negoci.

En cas de no fer la bonificació, es descompta un 15% de l'acció formativa (Gestió del crèdit formatiu.)
Objectius
  • Fer reflexió estratègica dels reptes d'empresa que ens portin a la innovació en el model de negoci.
  • Aprendre a analitzar tendències i detectar insights, i veure com relacionar-los amb la nostra proposta de valor.
  • Descobrir les diferents fases del procés de Design Thinking i com articular-los.
  • Conèixer diferents tècniques i eines d'ideació i conceptualització.
  • Obtenir solucions per a la generació de negoci amb un enfocament molt específic en l'usuari, minimitzant el risc i maximitzant l'èxit de les nostres propostes.
Que farem
  • Capitalitzar les virtuts del Design Thinking de manera autònoma.
  • Posar en pràctica aquesta metodologia de manera enfocada al vostre projecte.
  • Ser capaços d'arribar a propostes de negoci desitjables per a l'usuari, rendibles per a l'empresa i tecnològicament viables.
Pensat per...
  • Empreses amb ganes d'innovar.
  • Empreses i startups en desenvolupament / validació.