Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Organitza
Isotònia

Isotònia és una consultoria en innovació que té una àmplia experiència com a assessora i formadora d'empreses, ens públics i projectes emprenedors. També en implantació d'estratègies de gestió i sistematització de la innovació i transformació organitzacional. També són assessors acreditats en Gestió de la innovació per ACCIÓ i Business Coach Hc 2020 SME Instrument (UE).  La seva tasca es recolza amb el marc metodològic de referència dels "10 tipus de innovació" de Doblin, que proporciona una manera holística de definir reptes i d'identificar noves oportunitats de negoci més enllà de la mera creació de productes: desenvolupant innovacions desitjables per l'usuari, viables com a negoci i tecnològicament factibles. 
De 8 a 10:
120 €/Participant
De 11 a 14:
100 €/Participant
De 14 a 20:
85 €/Participant
De 21 a 30:
70 €/Participant
IVA no inclòs
Genera un model de negoci innovador
A partir del plantejament estratègic formulat per W. Chan Kim en el seu best-seller “La estrategia del océano azul”, en aquest curs aprendrem la manera de fer que la competència es torni irrellevant, ampliant els límits del mercat i la demanda d’acord a les motivacions i necessitats reals dels clients.

En cas de no fer la bonificació, es descompta un 15% de l'acció formativa (Gestió del crèdit formatiu.)
Objectius
  • Esbrinar com deixar de costat a la competència, ampliant els límits del mercat per mitjà de la innovació.
  • Descobrir com plantejar un terreny de joc sense límits marcats, sense competidors, sense una mida establerta, segons la nostra oferta i manera d'operar.
Que farem
  • Copsar els fonaments de l'Estratègia de l'Oceà Blau i esbrinar de manera molt pràctica i vivencial com replicar-la en el nostre negoci.
  • Inspirar-nos en casos d'èxit com IKEA, el vi Yellow Tail, les aerolínies de baix cost i altres per implementar la teoria bàsica aplicada.
  • Treballar en el redisseny de la nostra pròpia proposta mitjançant l'ús de les eines més determinants: la matriu ERIC, el llenç estratègic, el mapa PEC, etc.
Pensat per...
  • Empreses en redefinició o cercant nous espais de mercat.
  • Empreses cercant la seva proposta de valor diferencial.
  • Startups validant oportunitats de negoci.