Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Organitza
Equip Descoberta

Descoberta compta amb un equip de dinamitzadors que treballa en diversos àmbits (Formació, participació ciutadana, projectes culturals, serveis de lleure). Formats en sociologia, pedagogia, psicologia, filosofia, educació ambiental i lleure, tenen  un munt de recursos per ajudar a assolir els objectius fixats. Treballen en projectes per ajuntaments i d'altres administracions, per al sector privat i per al món educatiu. En funció de l'activitat o la formació, un o dos dinamitzadors de l'equip acompanyen al grup donant protagonisme als participants per a que l'experiència sigui el màxim de valuosa.
Mireia Maluenda, Israel Palacio, Laia Tarafa, Marta Juanpera, Maria Sánchez, Laura Codera, Pau Josa, Arnau Lorite, Jordi Pellicer, Francesc Oliveres i Marc Rogero formen part de l'equip de dinamitzadors de Descoberta.
De 8 a 10:
75 €/Participant
De 11 a 14:
60 €/Participant
De 14 a 20:
50 €/Participant
De 21 a 25:
45 €/Participant
De 26 a 30:
40 €/Participant
IVA no inclòs
Dinàmica Estat Empresa / Projecte
Una formació amb metodologia dinàmica que valora les virtuts i les mancances de l’empresa o d'un projecte. Posar sobre la taula de forma informal temes que sovint es deixen de banda i que tenen molta importància a l'hora de desenvolupar projectes.  Servirà per treballar una proposta concreta i establir les bases de treball per a projectes de futur.
*Cal una reunió prèvia amb els organitzadors per establir els marges de desenvolupament de les dinàmiques.

En cas de no fer la bonificació, es descompta un 15% de l'acció formativa (Gestió del crèdit formatiu.)
Objectius
  • Fer un DAFO de l'empresa.
  • Tenir una visió global i real de l'estat de l'empresa.
  • Millorar l'eficiència de l'empresa.
  • Fer propostes de millora i projectes de futur.
Que farem Treballarem per grups, analitzant els punts forts, les mancances i les oportunitats que tenim com a projecte empresarial i com podem canalitzar els nostres esforços per maximitzar els resultats. A través de dinàmiques de reflexió ens canviarem les ulleres per tenir una perspectiva general que ens serveixi per avançar a l'una.
Pensat per... Grups grans d'empresa, departaments amb noves incorporacions, nous grups de treball, entitats, associacions.