Política de cookies
Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Organitza
Equip Descoberta

Descoberta compta amb un equip de dinamitzadors que treballa en diversos àmbits (Formació, participació ciutadana, projectes culturals, serveis de lleure). Formats en sociologia, pedagogia, psicologia, filosofia, educació ambiental i lleure, tenen  un munt de recursos per ajudar a assolir els objectius fixats. Treballen en projectes per ajuntaments i d'altres administracions, per al sector privat i per al món educatiu. En funció de l'activitat o la formació, un o dos dinamitzadors de l'equip acompanyen al grup donant protagonisme als participants per a que l'experiència sigui el màxim de valuosa.
Mireia Maluenda, Israel Palacio, Laia Tarafa, Marta Juanpera, Maria Sánchez, Laura Codera, Pau Josa, Arnau Lorite, Jordi Pellicer, Francesc Oliveres i Marc Rogero formen part de l'equip de dinamitzadors de Descoberta.
De 8 a 10:
75 €/Participant
De 11 a 14:
60 €/Participant
De 14 a 20:
50 €/Participant
De 21 a 25:
45 €/Participant
De 26 a 30:
40 €/Participant
IVA no inclòs
Dinàmica Estat Empresa / Projecte
Idiomes: CA - EN - ES
Una formació amb metodologia dinàmica que valora les virtuts i les mancances de l’empresa o d'un projecte. Posar sobre la taula de forma informal temes que sovint es deixen de banda i que tenen molta importància a l'hora de desenvolupar projectes.  Servirà per treballar una proposta concreta i establir les bases de treball per a projectes de futur.
*Cal una reunió prèvia amb els organitzadors per establir els marges de desenvolupament de les dinàmiques.

Objectius
  • Fer un DAFO de l'empresa.
  • Tenir una visió global i real de l'estat de l'empresa.
  • Millorar l'eficiència de l'empresa.
  • Fer propostes de millora i projectes de futur.
Que farem Treballarem per grups, analitzant els punts forts, les mancances i les oportunitats que tenim com a projecte empresarial i com podem canalitzar els nostres esforços per maximitzar els resultats. A través de dinàmiques de reflexió ens canviarem les ulleres per tenir una perspectiva general que ens serveixi per avançar a l'una.
Pensat per...

Grups de treball dins d'una organització que desitgin avaluar i reflexionar sobre la situació actual d'aquesta. 

Equips que volen identificar forces, debilitats, oportunitats i amenaces, i desenvolupar estratègies per millorar el seu rendiment i eficàcia.

Equips empresarials que busquen una visió global de l'estat de l'empresa i desitgen desenvolupar plans d'acció per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats existents.

L'activitat 'Dinàmica Estat Empresa / Projecte' la podràs realitzar en les següents fórmules:
APROFITEU ELS CRÈDITS FORMATIUS
FÓRMULA Acció formativa
De 8 a 30 participants
La formació Outdoor consisteix a realitzar una activitat formativa fora de l'espai de treball habitual per al conjunt de l'empresa per a un departament o per a un equip de treball per aprendre conjuntament uns coneixements que després seran aplicables a l'empresa.  Aquestes formacions es poden abonar a través de Fundae,  ja que s'aprofita el crèdit formatiu. 

Objectius de la jornada:

  • Augmentar la coneixença entre els membres de l’empresa
  • Millorar les relacions personals dels membres de l’empresa i el clima laboral
  • Adquirir coneixements específics per al desenvolupament de la tasca professional
Llegir-ne més
Des de 52 €/px
> Formació Outdoor
2 DIES I 1 NIT - BONIFICABLE
FÓRMULA Formació equip 2 dies
De 8 a 30 participants
La formació outdoor consisteix en dur a terme una activitat formativa per al conjunt de l'empresa, per a un departament o per a un equip de treball per aprendre conjuntament uns coneixements específics que després seran aplicables a l'empresa. 

Aquesta proposta s'abona a través del Fundae, per la qual cosa el seu cost no suposa un extra per a l'empresa, ja que s'aprofita el crèdit formatiu.

En aquesta modalitat, el grup s'allotjarà a la casa i completarà la formació amb una activitat de cohesió o activa.  

Objectius:
  • Crear equips cohesionats
  • Millorar el treball en equip
  • Adquirir habilitats específiques per al desenvolupament professional
Llegir-ne més
Des de 119 €/px
> Dinàmiques de cohesió
> Vivències compartides
> Formació Outdoor